Asgari Ücret Tarifelerine Göre Hesaplama Sonucu (TL)
Avukatlık Ücret Tutarı: 0,00
Avukatlık Ücreti (16.md): 0,00
Arabuluculuk Ücreti: 0,00
Hakemlik Ücret Tutarı: 0,00

Kademe Miktar(TL) Oran(%)
İLK 200.000,00 16,00
SONRA GELEN 200.000,00 15,00
SONRA GELEN 400.000,00 14,00
SONRA GELEN 600.000,00 11,00
SONRA GELEN 800.000,00 8,00
SONRA GELEN 1.000.000,00 5,00
SONRA GELEN 1.200.000,00 3,00
SONRA GELEN 1.400.000,00 2,00
5.800.000 TL'DEN YUKARISI IÇIN 1,00

Kademe Miktar(TL) Oran(%)
İLK 100.000,00 6,00
SONRA GELEN 160.000,00 5,00
SONRA GELEN 260.000,00 4,00
SONRA GELEN 520.000,00 3,00
SONRA GELEN 1.560.000,00 2,00
SONRA GELEN 2.080.000,00 1,50
SONRA GELEN 4.160.000,00 1,00
8.840.000 TL'DEN YUKARISI IÇIN 0,50

Uyuşmazlık Türü Taraf Sayılarına Göre 2 Saatlik Ücret Tutarı (TL)
2 Taraf 3-5 Taraf 6-10 Taraf 11 Ve Üzeri
İş, Tüketici ve Aile Hukuku 1.600,00 1.680,00 1.800,00 1.920,00
Ticari Uyuşmazlık 3.120,00 3.200,00 3.280,00 3.360,00
Diğer Tür Hukuki Uyuşmazlıklar 1.920,00 2.000,00 2.080,00 2.160,00
Seri Uyuşmazlıklar, Ticari (Anlaşma Halinde) Tutar ve Taraf Sayısı Gözetilmeksizin 2.000,00
Seri Uyuşmazlıklar, Diğer (Anlaşma Halinde) Tutar ve Taraf Sayısı Gözetilmeksizin 1.400,00

Kademe Miktar(TL) Oran(%)
İLK 500.000,00 5,00
SONRA GELEN 500.000,00 4,00
SONRA GELEN 1.000.000,00 3,00
SONRA GELEN 3.000.000,00 2,00
SONRA GELEN 5.000.000,00 1,00
10.000.000 TL'DEN YUKARISI İÇİN 0,01